Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace 
 1.   Název 

Město Potštát 

 

 2.   Důvod a způsob založení 

Město Potštát jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě zákona č. 367/1990 o obcích     a řídí se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 3.  Organizační struktura  

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80936

 

 4.  Kontaktní spojení    
 4.1    Kontaktní poštovní adresa 

Město Potštát
Zámecká 1
753 62 Potštát 

 4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  

Město Potštát
Zámecká 1
753 62 Potštát 

 

 4.3 Úřední hodiny  

Po: 7:30 - 11:30  12:30-16:30  

Út: 7:30 - 11:30    

St: 7:30 - 11:30   12:30-16:30  

Čt: 7:30 - 11:30

 

 4.4  Telefonní čísla  

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=4275082

 

 4.5 Čísla faxu  

581 624 294

 

 4.6 Adresa internetové stránky  

www.potstat.cz

 

 4.7 Adresa e-podatelny  

podatelna.potstat@seznam.cz

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80940

 

 4.8 Další elektronické adresy  

Datová schránka ID: r3fbv6m

 

 5.  Případné platby lze poukázat  

Č.ú.: 1883128319/0800                       Banka: Česká spořitelna        

    

 6.  IČ  

00301795

 

 7.  DIČ  

CZ00301795

 8.  Dokumenty  

 

 8.1 Seznamy hlavních dokumentů  

Územní plán města http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=2455246

Vydané obecně závazné vyhlášky  http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80938

Zákony                                         http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80938

Požární řád

Povodňový plán

Zpráva o přezkoumání  hospodaření města 

 

 
 8.2 Rozpočet  

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80939

 

 9.  Žádosti o informace  

Písemné žádosti o informace lez adresovat na adresu městského úřadu (Zámecká 1, 753 62 Potštát), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podána elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (podatelna.potstat@seznam.cz) nebo do datové schránky města. 

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80937

 

 10. Příjem žádostí a dalších podání  

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.  

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.      

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schrány města.

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80937

 

 11.  Opravné prostředky  

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80937

 

 12.  Formuláře  

http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=3926971

 

 13.  Popisy postupů 

Návody pro řešení životních situací 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 14. Předpisy   
 14.1 Nejdůležitější používané předpisy  

 http://www.potstat.cz/index.php?nid=1017&lid=cs&oid=80938

 

 14.2  Vydané právní předpisy  

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde

Právní předpisy města a jejich evidence jsou dostupné k nahlédnutí na městském úřadě. 

 15. Úhrady za poskytování informací   
 15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   Žádné usnesení vydána dle §16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 
 16.  Licenční smlouvy    
 16.1  Vzor licenčních smluv  

 -----

 

 16.2 Výhradní licence  

Město v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

 17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Výroční zpráva 2014     

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

 18.  Kontakt na pověřence 

Tomáš Bíbrlík                                              e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz,              tel. 777 698 876,                                   úřední dny: Pondělí až Středa                                      8:00 až 16:00