Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky a zákony

Vyhlášky a předpisy

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu   4.1.2018

OZV č. 3/2017 školské obvody základních škol zřízených městem Potštát

4.1.2018

Směrnice 2/2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.1.2018

Nařízení města Potštát 1/2017 - tržní řád 

 11.5.2017

OZV č. 1/2017 o nočním klidu

14.2.2017

OZV č. 3/2016 o zrušení OZV

1.11.2016

OZV č. 2/2016 systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu

3.11.2016

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

14.9.2016

OZV č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

1. 1. 2016

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování a sběru komunálního odpadu

1.11.2015

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2015

OZV č.3/2013 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2014

OZV č. 1-2013 kterou se zrušuje OZV č. 3-2011 výherní a hrací přístroje

20.9.2013

OZV č. 2/2013 o ochně nočního klidu a regulaci hlučných činností

17.9.2013

OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2013

OZV č.5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

8.7.2011

OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného

8.7.2011

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8.7.2011

OZV č.1/2011 o místním poplatku ze psů 

8.7.2011

OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2011

O místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu č.1/2008 1.1.2009
O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2009 1.1.2010
Obecně závazná vyhláška č: 1/2005

1.1.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o vyhlášení závazné části změny č. 1 územního plánu obce Potštát 8.3.2006

Obecně závazná vyhláška č.2/2006, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č.2/2005

1.1.2007

OZV č. 1/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Potštát

6.5.2004

OZV č. 6-2003 o zrušení OZV č. 1-2003 o ochraně klidu v noční době

9.12.2003

OZV č. 2/2003 Požární řád obce Potštát

7.10.2003

OZV č. 2/2002 o zrušení hřbitovního řádu

1.10.2002

OZV č. 1/2002 kterou se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých ze zúčastňuje větší počet osob

5.6.2002

OZV č. 4/1999 o zimní údržbě místních komunikací

1.12.1999

OZV č. 6/1998 o odstraňování vraků vozidel v obci Potštát

15.5.1998

OZV č. 4/1998 o dodržování veřejného pořádku a čistotě v obci Potštát

14.2.1998

OZV č. 6/1995 o ochraně zeleně v obci Potštát

22.12.1995

OZV č. 9/1995 o symbolech obce Potštát a jejich používání

22.12.1995

Přehled předpisů, podle nichž městský úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: 

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (upravuje práva občanů obce a práva občanů vlastnících na území obce nemovitost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce a vynášet na něm připomínky, vyjadřovat se k rozpočtu obce a závěrečnému účtu a nahlížet do zápisů a usnesení zastupitelstva obce ).

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

 

Náš tip: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.
Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html