Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Informace potřebné k doručování datových zpráv obecního úřadu dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 465/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

E-podatelna MěÚ Potštát

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zřídil Městský úřad Potštát veřejnou elektronickou podatelnu s elektronickou adresou:

podatelna@potstat.cz

Na uvedené elektronické adrese jsou přijímána podání učiněná v elektronické podobě (dle níže uvedeného datového formátu), podepsaná elektronicky. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydala I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“). Takto doručené, elektronicky podepsané, podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Potvrzení přijetí podání bude zasláno neprodleně odesílateli a toto potvrzení bude obsahovat datum a čas, kdy bylo podání doručeno, charakteristika doručeného podání a potvrzující zpráva bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Zaměstnanec, který je vybaven uznávaným elektronickým podpisem je pan René Passinger – starosta.

Podatelna Městského úřadu Potštát může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží:

Formát datové zprávy: pdf, htm, html, doc, docx, txt, xls

Technický nosič dat: CD-ROM (formát PC) DVD-ROM/+ -R/RW (formát PC) USB FLASH (formát PC).

Jiné formáty a technické nosiče dat není podatelna schopna v současné době přijímat. Datová zpráva musí být též podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Podání, u nichž bude zjištěn počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci bude příslušným programovým vybavením zneškodněn.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné na obecním úřadě činit právní úkony v elektronické podobě: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – s účinností od 1. 1. 2006