Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality > Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Povinné kontroly kotlů na pevná palivaPovinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Povinné kontroly spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva se týkají všech, kteří doma provozují kotel na pevná paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW včetně a současně slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontrolu je nutné provést nejpozději do konce tohoto roku, tedy do 31.12.2016, následně musí být prováděny jednou za dva kalendářní roky. Kontrolu je nutné provést prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Seznam, který obsahuje odborně způsobilé osoby proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=OLK. Zde si občané mohou také ověřit oprávnění revizních techniků. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sdělení, ve kterém naleznete podrobnější informace http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni/$FILE/OOO-sdeleni_kontroly_kotu-20151013.pdf.

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí v případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Vzory dokladů 

odborně způsobilá osoba - dakon

odborně způsobilá osoba - viadrus

doklad o kontrole