Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2024 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Potštát 8.2.2024
OZV č. 10/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024 
OZV č. 9/2023 o poplatku ze psů 1.1.2024 
OZV č. 8/2023 o zrušení OZV č. 2/2003 1.1.2024 
OZV č. 7/2023 o místním poplatku z pobytu 1.1.2024 
OZV č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024 
OZV č. 5/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.10.223 
OZV č. 4/2023 o nočním klidu 10.10.2023
OZV č. 3/2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2024 
OZV č. 2/2023 o zrušení některých OZV  15.6.2023
OZV č. 1/2023 o zrušení OZV 4/1998 3.2.2023 
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023
OZV č.2/2022 o zrušení OZV 1/2004 a 1/2006 5.8.2022
OZV č.1/2022 o zrušení OZV 2/2016 o komunitním kompostování 3.2.2022
OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV  č.1/2021 o místním poplatku z pobytu  2.4.2021
OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.3.2020 

OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV č.1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2013

31.12.2019 

OZV č.1/2018 o části společného školského obvodu ZŠ zřízené městem Potštát

31.1.2018

OZV č. 3/2016 o zrušení OZV

1.11.2016

OZV č. 1/2013 kterou se zrušuje OZV č. 3-2011 výherní a hrací přístroje

20.9.2013

O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2009 1.1.2010
OZV č. 1/2005 o zrušení OZV 3/2003

1.1.2005

OZV č. 6-2003 o zrušení OZV č. 1ú2003 o ochraně klidu v noční době

9.12.2003

OZV č. 2/2003 Požární řád obce Potštát

7.10.2003

OZV č. 2/2002 o zrušení hřbitovního řádu

1.10.2002

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. >O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon