Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 2.4.2021
OZV č.2/2020 za užívání veřejného prostranství 22.3.2020 
OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování a sběru komunálního odpadu 22.3.2020 
OZV č.6/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
OZV č.5/2019 o místním poplatku ze vstupného       1.1.2020 

OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

1.1.2020

OZV č.1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2013

31.12.2019 

OZV č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

31.1.2018

OZV 4č. /2017 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu

  4.1.2018

OZV č. 3/2017 školské obvody základních škol zřízených městem Potštát

4.1.2018

Směrnice 2/2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.1.2018

Nařízení města Potštát 1/2017 - tržní řád 

 11.5.2017

OZV č. 1/2017 o nočním klidu

14.2.2017

OZV č. 3/2016 o zrušení OZV

1.11.2016

OZV č. 2/2016 systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu

3.11.2016

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

14.9.2016

OZV č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování a sběru kom. odpadu

1. 1. 2016

OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování a sběru komunálního odpadu

1.11.2015

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2015

OZV č.3/2013 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2014

OZV č. 1-2013 kterou se zrušuje OZV č. 3-2011 výherní a hrací přístroje

20.9.2013

OZV č. 2/2013 o ochně nočního klidu a regulaci hlučných činností

17.9.2013

OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2013

OZV č.5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

8.7.2011

OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného

8.7.2011

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8.7.2011

OZV č.1/2011 o místním poplatku ze psů 

8.7.2011

OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu

1.1.2011

O místním poplatku za provoz systému shrom. odpadu č.1/2008 1.1.2009
O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2009 1.1.2010
Obecně závazná vyhláška č: 1/2005

1.1.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o vyhlášení závazné části změny č. 1 územního plánu obce Potštát 8.3.2006

Obecně závazná vyhláška č.2/2006, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č.2/2005

1.1.2007

OZV č. 1/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Potštát

6.5.2004

OZV č. 6-2003 o zrušení OZV č. 1-2003 o ochraně klidu v noční době

9.12.2003

OZV č. 2/2003 Požární řád obce Potštát

7.10.2003

OZV č. 2/2002 o zrušení hřbitovního řádu

1.10.2002

OZV č. 1/2002 kterou se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých ze zúčastňuje větší počet osob

5.6.2002

OZV č. 4/1999 o zimní údržbě místních komunikací

1.12.1999

OZV č. 6/1998 o odstraňování vraků vozidel v obci Potštát

15.5.1998

OZV č. 4/1998 o dodržování veřejného pořádku a čistotě v obci Potštát

14.2.1998

OZV č. 6/1995 o ochraně zeleně v obci Potštát

22.12.1995

OZV č. 9/1995 o symbolech obce Potštát a jejich používání

22.12.1995

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. >O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon