Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Územní plán

Úplné znění Územního plánu Potštát po vydání změny č. 1

00_UZ1_Potštát_SROVNÁVACÍ TEXT

01A_UZ1_Potštát_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLĚNĚNÍ ÚZEMÍ

01B_UZ1_Potštát_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLĚNĚNÍ ÚZEMÍ

02A_UZ1_Potštát_HLAVNÍ VÝKRES

02B_UZ1_Potštát_HLAVNÍ VÝKRES

03A_UZ1_Potštát_VÝKRES VPS A VPO

03B_UZ1_Potštát_VÝKRES VPS A VPO

04A_UZ1_Potštát_VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

04B_UZ1_Potštát_VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

05A_UZ1_Potštát_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

05B_UZ1_Potštát_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

06A_ KOORDINAČNÍ VÝKRES

06B_ KOORDINAČNÍ VÝKRES

 

 

Dokumentace změny č. 1 územního plánu Potštát

 

01_Změna č.1 ÚP Potštát - Textová část-Titulní list.pdf

02_Změna č.1 ÚP Potštát - Textová část-Výrok.pdf

03_Změna č.1 ÚP Potštát - I.2.a_Výkres základního členění území.pdf

04_Změna č.1 ÚP Potštát - I.2.b_Hlavní výkres.pdf

05_Změna č.1 ÚP Potštát - I.2.c_Výkres VPS a VPO.pdf

06_Změna č.1 ÚP Potštát - I.2.e_Výkres koncepce technické infrastruktury.pdf

07_Změna č.1 ÚP Potštát - Textová část-Odůvodnění.pdf

08_Změna č.1 ÚP Potštát - Textová část-Odůvodnění-srovnávací text.pdf

09_Změna č.1 ÚP Potštát - Textová část-Odůvodnění-ZPF.pdf

10_Změna č.1 ÚP Potštát - II.2.a_Koordinační výkres.pdf

11_Změna č.1 ÚP Potštát - II.2.b_Výkres širších vztahů.pdf

12_Změna č.1 ÚP Potštát - II.2.c_Výkres předpokládaných záborů PF.pdf

 

 

 

Zastupitelstvo Města Potštát usnesením ze dne 16.3.2021 vydalo formou opatření obecné povahy

„Územní plán Potštát“.

Opatření obecné povahy, kterým byl územní plán vydán, nabylo účinnosti dne 1.4.2021.