Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality > Výzva č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"

Výzva č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"Datum konání:
29.2.2024

MAS_Hranicko_vyzva_c3_MAS-IROP_Revitalizace_kulturnich_pamatek.pdfMAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"

Dne 29.2.2024 od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS Hranicko k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 70. VÝZVU IROP – KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA –SC 5.1 (CLLD)

* Uzávěrka Výzvy č.3 je stanovena na 2.4.2024 ve 12:00h.

* Finanční alokace výzvy v úhrnu 95% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 6 780 578 Kč, dalších 5% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 7 137 450 Kč.

* minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 300 000 Kč

* maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 1 000 000 Kč.

* Podporované aktivity (mohou být v projektu libovolně kombinovány): revitalizace kulturních památek; expozice; depozitáře; technické zázemí; návštěvnická a edukační centra; restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; evidence a dokumentace mobiliárních fondů; parkoviště u památek (max. 10 % celkových způsobilých výdajů)

* Oprávnění žadatelé jsou: • vlastníci památek • subjekty s právem hospodaření

* Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS jsou uvedeny ve Výzvě 

* Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele včetně příloh, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

* MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběru projektů. Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do 70. Výzvy IROP. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy

* Seznam příloh Výzvy:

   - Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-IROP pro oblast Revitalizace kulturních památek

   - Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektů v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko

   - Příloha č. 3 Vzor povinné přílohy Žádosti o dotaci č. 4 Podklady pro hodnocení, ve verzi vypracovanosti "podání na MAS"

* Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č.3 MAS-IROP: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-IROP -> Výzva č.3 MAS-IROP PAMÁTKY

70. výzva IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

  • Kontakty pro poskytování informací a konzultací
    Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek" | MAS Hranicko (regionhranicko.cz)

 

 MAS_Hranicko_vyzva_c3_MAS-IROP_Revitalizace_kulturnich_pamatek.pdf