Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality

Aktuality


 

 

Uzavírka Školní ulice a Kovářov ve dnech 2.4. - 3.5.2024

Datum konání: 2. 4. 2024 - 3. 5. 2024

Grafické znázornění uzavírky

Výlukový jízdní řád lV_0920533

Výlukový jízdní řád lV_0920928

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 920533 a 920928 dopravce Arriva autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou úseků:

Úsek 1: úplná uzavírka III/4413 v MČ Kovářov od hranic vojenského újezdu Libavá

Úsek 2: úplná uzavírka III/4414 ul. Školní – včetně BUS

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem III/4414 ul. Školní nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou po následujících objízdných trasách:

Linka 920928

Spoje č. 16, 37 budou po obsluze zastávky Potštát aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po ul. Olomoucká – ul. Oderská a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Potštát,škola nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 920533

Spoje č. 5, 9, 13, 19, 29, 6, 12, 20, 22, 214, 311 budou po obsluze zastávky Potštát,rozc.Kovářov vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. Půtova – ul. Oderská – ul. Olomoucká do zastávky Potštát,aut.st., poté se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Potštát,škola nebude spoji č. 5, 9, 20 obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 28 bude veden po II/441 a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Oderská – ul. Olomoucká do zastávky Potštát,aut.st.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Spoj č. 34 bude po obsluze zastávky Potštát,rozc.Kovářov veden jednosměrnou objízdnou trasou ul. Půtova – ul. Oderská – ul. Olomoucká do náhradní zastávky Potštát,aut.st. a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Potštát,škola nebude obsluhována s náhradou v zastávce Potštát,aut.st.

 

Spoj č. 36 bude začínat v zastávce Potštát,,aut.st.

Zastávka Potštát,škola a nebude obsluhována s náhradou v zastávce Potštát,,aut.st.

 


Autor: Město Potštát Publikováno 11. 3. 2024 12:14

Kavárna na zámku

Datum konání: 22. 3. 2024

kavárna březen.png


Autor: Město Potštát Publikováno 13. 3. 2024 15:06

BIOMAC s.r.o. - dřevní pelety

Datum konání: 18. 3. 2024

Vážení občané, v rámci programu „Kvalita ovzduší v naší obci“ můžete zakoupit přes společnost BIOMAC s.r.o. dřevní pelety a brikety za nejnižší ceny v tomto roce. Při koupi jedné a více palet pelet CLASSIC A1 získáte slevu 10 %. Tato nabídka potrvá do vyprodání zásob. Nenechte si ujít tuto příležitost a připravit se na příští zimu za výhodných podmínek. Tato akce je určena pro domácnosti, které mají doma kotel na tuhá paliva nebo kotel na pelety. Informovat se a objednávat můžete osobně na prodejně v  Hranicích nebo na telefonu 734 685 504. (adresa:  Hranice , Potštátská 611)


Autor: Město Potštát Publikováno 18. 3. 2024 12:19

Divadelní představení

Datum konání: 15. 3. 2024

divadlo.png


Autor: Město Potštát Publikováno 8. 2. 2024 14:19

Dětský maškarní karneval

Datum konání: 10. 3. 2024

karneval 2024.png


Autor: Město Potštát Publikováno 8. 2. 2024 14:18

Knihovna uzavřena

Datum konání: 6. 3. 2024

Z důvodu rekonstrukce bude knihovna uzavřena do 31. března 2024. 


Autor: Město Potštát Publikováno 6. 3. 2024 12:07

Upozornění Olomouckého kraje

Datum konání: 1. 3. 2024

upozornění.png


Autor: Město Potštát Publikováno 1. 3. 2024 11:33

Výcvik ve vojenském újezdu Libavá - březen 2024

Datum konání: 29. 2. 2024

Informace 2_2024 k výcviku (03_2024)_001.pdf


Autor: Město Potštát Publikováno 29. 2. 2024 12:49

Výzva č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"

Datum konání: 29. 2. 2024

MAS_Hranicko_vyzva_c3_MAS-IROP_Revitalizace_kulturnich_pamatek.pdfMAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek"

Dne 29.2.2024 od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS Hranicko k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 3 MAS-IROP – Revitalizace kulturních památek“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 70. VÝZVU IROP – KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA –SC 5.1 (CLLD)

* Uzávěrka Výzvy č.3 je stanovena na 2.4.2024 ve 12:00h.

* Finanční alokace výzvy v úhrnu 95% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 6 780 578 Kč, dalších 5% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 7 137 450 Kč.

* minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 300 000 Kč

* maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 1 000 000 Kč.

* Podporované aktivity (mohou být v projektu libovolně kombinovány): revitalizace kulturních památek; expozice; depozitáře; technické zázemí; návštěvnická a edukační centra; restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; evidence a dokumentace mobiliárních fondů; parkoviště u památek (max. 10 % celkových způsobilých výdajů)

* Oprávnění žadatelé jsou: • vlastníci památek • subjekty s právem hospodaření

* Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS jsou uvedeny ve Výzvě 

* Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele včetně příloh, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

* MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběru projektů. Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do 70. Výzvy IROP. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy

* Seznam příloh Výzvy:

   - Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-IROP pro oblast Revitalizace kulturních památek

   - Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektů v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko

   - Příloha č. 3 Vzor povinné přílohy Žádosti o dotaci č. 4 Podklady pro hodnocení, ve verzi vypracovanosti "podání na MAS"

* Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č.3 MAS-IROP: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-IROP -> Výzva č.3 MAS-IROP PAMÁTKY

70. výzva IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

  • Kontakty pro poskytování informací a konzultací
    Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-IROP "Revitalizace kulturních památek" | MAS Hranicko (regionhranicko.cz)

 

 MAS_Hranicko_vyzva_c3_MAS-IROP_Revitalizace_kulturnich_pamatek.pdf

 


Autor: Město Potštát Publikováno 29. 2. 2024 12:34

30. Společenský ples města

Datum konání: 23. 2. 2024

Plakát 2024.jpg


Autor: Město Potštát Publikováno 8. 2. 2024 14:18