Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality > Informace pro rodiče dětí MŠ před nástupem do MŠ Potštát

Informace pro rodiče dětí MŠ před nástupem do MŠ PotštátINFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT

 • Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020, MŠ bude v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin
 • Zájemci o umístění dítěte do MŠ se nahlásí nejpozději do 18. května 2020 telefonicky na č. 737 86 14 97, nebo na e-mail:  ivana.stiskalova@seznam.cz
 • V případě počtu dětí do 15 bude z těchto vytvořena jedna skupina, v případě většího počtu budou děti rozděleny dle věku do dvou skupin
 • Z důvodů minimalizace rizika kontaminace budou na spaní přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů
 • Děti MŠ budou v doprovodu vstupovat do budovy školy hlavním vchodem, v prostoru před šatnou MŠ předají dítě pracovníkovi MŠ

Preventivní opatření v MŠ Potštát:

 • První den, tj. 25. 5. předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi MŠ podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí ve škole vždy v pracovní dny dopoledne
 • K pobytu v MŠ budou přijímány pouze děti bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota), pro děti trpící alergií je potřeba doložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění
 • Rodič dítě předá přítomnému pracovníkovi školy v prostorách před šatnou MŠ v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Před vstupem do třídy bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.
 • V případě podezření na infekci bude ihned informován zákonný zástupce dítěte, dítě bude umístěno do karanténní místnosti, kde s pedagogickým dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce

Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
 • O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
 • Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
 • Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
 • Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí a ostatních předmětů, se kterými děti manipulují nebo se jich dotýkají

Hygienická opatření, stravování

 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek, vždy však pouze v areálu školy
 • Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
 • Příbory si děti nebudou brát hromadně.
 • Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.
 • Školní kuchyně a jídelna bude v provozu od 25. 5. a to za dodržení zvýšených hygienických opatření
 • Dětem bude zajištěno stravování v běžném režimu
 • Platby za stravování poběží v obvyklém režimu, po dohodě s vedoucí ŠJ nejlépe bezhotovostně

 

Různé:

 • „Školkovné“ bude opětovně vybíráno až od měsíce června 2020
 • Podrobnější informace sledujete na internetových stránkách a facebooku naší MŠ. Poradí Vám také paní učitelky.